ตัวกรองแยกน้ำมันกับอากาศชนิดจีบPleated style

การพับจีบเป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มความสามารถในการรองรับอัตราการไหล กรณีนี้จะใช้วัสดุกรองแบบจีบแยกน้ำมันออกจากลม วัสดุกรองจะถูกผลิตด้วยกระบวนการพับจีบโดยเครื่องจักร แผ่นกรองพื้นผิวเรียบปกติจะถูก "พับจีบ" หรือทำให้เกิดลักษณะคล้ายคลื่น ตัวกรองลักษณะนี้สามารถรับอัตราการไหลของอากาศได้ประมาณ 2 เท่าของตัวกรองชนิดห่อหุ้ม

Specification

Pleated Air-Oil Separators

    A B C D
Part No.

Capacity

cfm m3/m

Flange OD

inches / mm

Flange ID

inches / mm

Length

inches / mm

Body OD

inches / mm
KV150-013P 150 4 7.88 / 200 3.88 / 99 6.81 / 173 6.75 / 171
KV210-004P 210 6 7.88 / 200 3.88 / 99 9.88 / 251 6.75 / 171
KV525-001P 525 15 10.66 / 271 5.25 / 133 9.88 / 251 8.38 / 213
KV820-001P 820 23 10.66 / 271 5.25 / 133 16.00 / 406 8.38 / 213
KV1970-001P 1970 56 23.75 / 603 15.00 / 381 24.00 / 610 19.00 / 483
KV3000-001P 3000 250 23.25 / 591 15.00 / 381 22.25 / 565 19.00 / 483