ตัวกรองแยกน้ำมันกับอากาศชนิดลึกDeep filter

อีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มความสามารถในการรับอัตราการไหลของตัวกรองแยกน้ำมันและอากาศคือการผลิตไส้กรองที่เรียกว่า "การกรองแบบลึก" ตัวกรองนี้ใช้เส้นใยแก้วบอโลซิลิเกตมากถึง 3 เกรด ที่แตกต่างกันพันไว้บนแกนที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้วเพิ่มความสามารถในการไหลของอากาศที่เพิ่มขึ้นซึ่งคล้ายคลึงกับตัวแยกน้ำมันออกจากอากาศแบบจีบ ในขณะที่ยังรักษาความดันสูญเสียเริ่มต้นและปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่ให้น้อยที่สุด การทดสอบภาคสนามของตัวกรองนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงการแยกน้ำมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีน้ำมันปนกับอากาศออกมามาก ๆ

Specification

Deep Filter Type Oil Separators

    A B C D
Part No.

Capacity

cfm / m3/min

Flange OD

inches / mm

Flange ID

 inches / mm 

Length

inches / mm 

Body OD

inches / mm

KV61-011 125 / 3.54 8.66 / 220 2.95 / 75 6.30 / 160 5.31 / 135
KV66-012 160 / 4.53 6.69 / 170 2.95 / 75 7.87 / 200 5.31 / 135
KV100-027 230 / 6.51 7.87 / 200 4.29 / 109 9.06 / 230 6.69 / 170
KV150-034 320 / 9.06 7.87 / 200 4.29 / 109 12.00 / 305 6.69 / 170
KV265-018 565 / 16.00 13.98 / 355 8.66 / 220 12.00 / 305 11.81 / 300
KV335-006 705 / 19.97 12.91 / 328 8.23 / 209 15.75 / 400 10.83 / 275
KV350-022 775 / 21.95 13.98 / 355 8.66 / 220 15.75 / 400 11.81 / 300
KV440-013 990 / 28.04 13.98 / 355 8.66 / 220 19.69 / 500 11.81 / 300
KV535-003 1200 / 33.98 13.98 / 355 8.66 / 220 23.62 / 600 11.81 / 300
KV625-012 1425 / 40.36 13.98 / 355 8.66 / 220 27.56 / 700 11.81 / 300