สำนักงานใหญ่


บริษัท อาร์. แฮ้งค์ ซัพพลาย จำกัด

1035/83-85 ซอย กรุงเทพ-นนทบุรี 33, ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. : 0-2910-8754, 0-2586-8393-4, 0-2587-4863
แฟกซ์ : 0-2587-3943, 0-2910-9611
อีเมล์ : customerservice@rhanksupply.com