น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์Synthetic Lubricants

Keltec Technolab มีน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องอัดอากาศทั้ง Full PAO, Diester และ Polyglycol ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการใช้งานเครื่องอัดอากาศหลายรูปแบบ น้ำมันหล่อลื่นผ่านการทดสอบและวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้สารเติมแต่งน้ำมันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อขจัดปัญหาที่พบได้ทั่วไป เช่น การเกิดฟอง การเกิดอ๊อกซิเดชั่น และการสะสมของสารปนเปื้อน

Product Type

KOA467C
KOA680C
KPGRS

Specification

SYNTHETIC LUBRICANTS

KOA467C

PAO Base Oil

 

 

 

Viscocity

SUS @

35° C / 100° F

49

 

SUS @

100° C / 210° F

8

ISO Viscocity Index

 

 

46

Flash Point

 

230° C / 450° F

 

Autoignition Temp.

 

420° C / 785° F

 

Pour Point

 

-3° C / -38° F

 

Copper Corrosion

 

 

1A

Thermal Oxidation Test

 

 

.20

KOA680C

Diester Base Oil

 

 

 

Viscocity

SUS @

35° C / 100° F

64

 

SUS @

100° C / 210° F

8

ISO Viscocity Index

 

 

86

Flash Point

 

250° C / 480° F

 

Autoignition Temp.

 

420° C / 790° F

 

Pour Point

 

-7° C / -45° F

 

KPGRS

Polyglycol / Ester Base Oil

 

 

 

Viscocity

SUS @

35° C / 100° F

216

 

SUS @

200° C / 210° F

52

ISO Viscocity Index

 

 

140

Flash Point

 

260° C / 500° F

 

Autoignition Temp.

 

400° C / 750° F

 

Pour Point

 

-13° C / -55° F