ไส้กรองน้ำมันOil filter

ในระบบอัดอากาศน้ำมันต้องถูกกรองอย่างสม่ำเสมอเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่อาจเข้าสู่เครื่องอัดอากาศและทำให้เครื่องเสียหาย สามารถทำได้โดยการติดตั้งตัวกรองน้ำมันหล่อลื่นทั้งแบบ Cartridge หรือแบบขันเกลียว ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าน้ำมันทั้งหมดจะถูกทำความสะอาดขณะเคลื่อนที่ผ่านตัวกรอง ไส้กรองน้ำมันจะมีความละเอียดในช่วง 5-25 ไมครอน (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน) การกรองสารปนเปื้อนที่ในน้ำมันเป็นเวลานาน ทำให้ตัวกรองน้ำมันมีความแตกต่างของแรงดันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อให้สามารถกรองน้ำมันอัดได้ต่อไป

Product Type

ไส้กรองน้ำมันจะมีความละเอียดในช่วง 5-25 ไมครอน (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน) การกรองสารปนเปื้อนที่ในน้ำมันเป็นเวลานาน ทำให้ตัวกรองน้ำมันมีความแตกต่างของแรงดันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อให้สามารถกรองน้ำมันอัดได้ต่อไป

Performance Features

Like all of our products, KELTEC Technolab oil filters are
built of the highest quality materials and workmanship.
Specific filtration levels are obtained through the exclusive
use of high grade filter media and consistent surface area
control, obtained by a strict maintenance of pleat quantity
and depth. Leakages are prevented by the positive seals
obtained with both plastisol and epoxy encapsulation.
Viton seals are used applications of synthetic oil are
typical.

Specification

Oil Filters

    A B C
Part No. Capacity
(gallons/liters/min.)
Thread OD
inches / mm
Length
inches / mm
KL310-017 2.17 / 12.00 3/4–16 3.15 / 80.00 3.66 / 93.00
KL470-008 5.00 / 20.00 3/4–16 3.15 / 80.00 5.50 / 140.00
KL510-016 10.50 / 40.00 1–12 3.78 / 96.00 6.77 / 172.00
KL320-004 10.50 / 40.00 3/4–16 3.78 / 96.00 5.50 / 140.00
KL460-009 10.50 / 40.00 1–12 3.78 / 96.00 5.50 / 140.00
KL135-035 11.89 / 45.00 1–12 3.78 / 96.00 6.77 / 172.00
KL440-015 18.50 / 70.00 1–12 3.78 / 96.00 8.30 / 210.00
KL590-007 18.50 / 70.00 1–12 4.33 / 110.00 8.94 / 227.00
KL800-020 47.50 / 180.00 1-1/2–16 5.50 / 140.00 11.89 / 302.00

 


สินค้าใกล้เคียง