2 ก.ย. 2560 : ร่วมงานสัมมนาผู้ประกอบการบ่อบาดาลทั่วประเทศไทย ณ โรงแรม นภาลัย จังหวัด อุดรธานี

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดสัมมนาผู้ประกอบการบ่อบาดาลทั่วประเทศไทย โดย นายกสมาคมน้ำบาดาลไทย หรือ นายกสังข์ เป็นประธานในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรม นภาลัย จังหวัด อุดรธานี ซึ่งทางบริษัท อาร์. แฮ้งค์ ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าร่วมในการจัดแสดงสินค้า พร้อมทั้งนำเครื่องปั๊มลมออกโชว์ ซึ่งมีลูกค้าให้ความสนใจ และเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธของเราเป็นจำนวนมาก

< ย้อนกลับ